Rådgiving

Themaa Regnskap ønsker å være en god og kompetent samtale- og samarbeidspartner for våre kunder. Vi har over lang tid gitt råd til våre kunder innen et bredt spekter av problemstillinger. Vi kan tilby deg flinke fagfolk som kan rettlede deg, gi deg gode råd og hjelpe deg til å ta valg som er mest gunstig for din virksomhet.

Analyse

Gjennom erfaring og kompetanse mener vi at vi er i en særstilling til å analysere ulike problemstillinger i bedrifter. I mange tilfeller kan det være fornuftig å få utenforstående til å analysere. Det gir ærligere svar man kanskje ikke liker, men som kan vise seg å være vanvittig verdifulle. Vi har gjennom erfaringen fra arbeid med våre kunder opparbeidet oss en bred kompetanse innen analyse.

Eksempler på analyser kan være:
- Investerings analyse
- Due Dilligence i forbindelse med oppkjøp eller salg
- Verdsettelse av bedrifter
- Forhandlings analyse
- Gjennomgang av rutiner
- Sammenligning av tilbud
- Bransjeanalyse

Strategi

Vi lever i en verden som endrer seg. Klare mål for strategi, forretnings modell og utvikling er viktige for å skape lønnsom drift. I mange små foretak må grundere eller bedriftslederen alene utarbeide dette. Det å ha en ekstern part for diskusjon og innspill er ekstremt verdifullt.

Bedrifter går igjennom mange ulike faser for eksempel etablering, omorganisering, operativ drift eller endring. Gjennom våre kunder har vært igjennom de fleste av disse og er i stand til å gi gode råd innen strategi og utvikling.

HR/Personell

HR og personell er stadig i utvikling og som arbeidsgiver er det ditt ansvar å følge med på lovendringer, endret praksis og følge opp dine ansatte gjennom året slik loven krever. Dette tar tid, tid du kan bruke til andre ting. De færreste bedrifter har anledning til å skilte med egen HR-ansvarlig. Derfor bruker de fleste av våre kunder oss som sparringpartner når det kommer til personell-spørsmål.

Vi holder oss oppdatert på endringer og videreformidler til våre kunder, så slipper de. Vi har bred erfaring fra personalspørsmål og har gode støttefunksjoner i bakhånd. Nyt godt av disse du også hos Themaa!

Skatt og avgift

Skatt og avgift kan være både enkelt og komplisert. Effektiv organisering av din virksomhet sikrer at du er tilpasset lovverket.

Vår erfaring er at god planlegging i forkant av gjennomføringen kan spare deg for mye penger. Sørg for at du ikke tråkker feil.

Annet

Vi har bred erfaring fra flere tiår med å bistå bedrifter. Erfaring og høy kompetanse gjør oss i stand til å finne løsninger på en rekke ulike problemstillinger.

Vi har også tilknyttet oss ulike fagmiljøer som supplement til vår egen kompetanse.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.