Regnskap

Vi fritar deg fra papirarbeid du ikke liker, rutiner du snubler i og regnestykker du kaster bort masse tid på.

Fakturering

Selv om fakturering er det mest lønnsomme du kan gjøre, er det mange som utsetter, må ta et skippertak og kanskje glemmer ting underveis. Det taper du penger på. Derfor lønner det seg å få inn gode faktureringsrutiner, gode purresystemer og sikre at utestående ikke blir utestående over lang tid.

Themaa Regnskap kan tilby deg faktureringstjenester som går fortløpende, gir jevn pengeflyt, sørger for purring og får utestående inn på konto. I det hele tatt gjør det økonomisk lønnsomt å bruke oss.

Avgifter

Annenhver måned skatt og arbeidsgiveravgift. Annenhver måned moms. Det betyr at i midten av hver måned, blir du distrahert av innrapportering og betaling til kemner og skatteoppkrever. Plikter som du lett kan slippe ved å logge deg på rutinene til Themaa Regnskap.

Benytter du vårt enkle og arbeidsbesparende tilbud om web-faktura og bekreftelse på ansatteforhold, ordner vi korrekte rapporter, oversikter og ferdig utfylte innbetalingsskjema for deg hver måned. Du behøver ikke å tenke mer på det.

Regnskapshjelp

Står du fast i regnskapsføringen din? Vi har god erfaring med å hjelpe bedrifter som ønsker å gjøre deler av regnskapsarbeidet selv, enten av kostnadshensyn eller av andre grunner. Mange ønsker å ha en autorisert regnskapsfører som kan kontrollere mva.-meldinger og annen pliktig rapportering som et ekstra sikkerhetsnett. På denne måten kan du som kunde bruke tiden din effektivt, men samtidig ha løpende kontroll med regnskapet ditt. Vi sørger for at det blir korrekt!

Vi er idag partner for Visma Eaccounting og Poweroffice Go. I tillegg har vi kunder vi bistår i andre regnskapssystemer. Vi tror morgendagens regnskapsfører må beherske de fleste systemer, og tar gjerne en utfordring!

Lønn

Lønn

Hvor mange er det ikke som i slutten av hver måned må sitte kvelder og netter for å rapportere inn, skrive ut og sørge for lønn til sine ansatte. Arbeid der ting ikke alltid går på skinner. Plutselig er det NAV og sykepenger. Poster som skal fylles ut og finnes ut av. Rapporter som skal sendes. Frem og tilbake hvis ikke alt blir gjort rett.

Fordelen med å bruke oss er at dette har vi gjort så mange ganger at er det er ren rutine. Så hvorfor skal du bruke dine dyrebare timer og din timelønn på å knote med dette? Vi har rutiner på innrapportering, lønnskjøring og skatt som er så effektive at det ikke lønner seg for deg å gjøre det selv.

Årsoppgjør

Vi utfører skattemelding, årsregnskap med noter og annen rapportering i forbindelse med årsavslutning for over 200 kunder hvert år. Vi leverer alt fra personlige skattemeldinger for personlige næringsdrivende til konsernregnskap for internasjonalt konsern.

Fordi vi har god erfaring med årsregnskap, effektiv programvare og ikke minst høy kompetanse gjør vi det raskt og effektivt, slik at du kan bruke tiden din på det du vil, ikke det du må!

Rapportering

Hvordan står det egentlig til med bedriften din? Printer du ut et regnskap hver måned uten at det gir deg noe? Vi skreddersyr vår rapportering til ditt behov, og gir på en forståelig måte innføring i hva som ligger bak tallene du får presentert.

Trenger du likviditetsanalyse, hjelp til planlegging eller skal du presentere regnskapet for en tredjepart? Vi hjelper deg med å forstå regnskapet ditt, ikke bare sluttsummen.